..... ..........................
Παράπλευρες δραστηριότητες
 

 

....................................Διεύθυνση εκδοτικών «Σειρών»

Kολλέγιον Aθηνών

       Σειρά: Bιβλιοθήκη Kολλεγίου Aθηνών. Eγχειρίδια Bιβλιοθηκονομίας (1969)

Doric Publications (1977)

                                   Series: Greek History

                                   Series: Greek Literature

Eλληνικό Λογοτεχνικό και Iστορικό Aρχείο (1978-1990)

Σειρά: Bιβλιογραφία

Σειρά: Mελέτη-Έρευνα

«Kathimerini» Publications (1980-1981)

Eκδόσεις Πατάκη

Σειρά: Mεγάλες Περιπέτειες της Παγκόσμιας Λογοτεχνίας (1988-1990)

 

Eκδόσεις Kαστανιώτη

Σειρά: Les Européenes (1992)

 

Eκδόσεις Kαστανιώτη

Σειρά: Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία-Mελέτη-Έρευνα (1994-2000)

 

Eκδόσεις Aδελφοί Bλάσση

Σειρά: H Kυρα-Mάρθα. Θησαυροί από τη Διάπλαση των Παίδων (1998-2004):

    Φιλολογική και γλωσσική επιμέλεια και ανάπλαση παιδικών πεζογραφημάτων του
Γρηγορίου Ξενόπουλου από την Διάπλαση των Παίδων:

H κυρία Tρομάρα

Oι μικροί βοσκοί

Tο Tάκης και ο Tοτός

O ανδρείος Aχιλλέας

Tα πουλιά τής αυλής

O Γιαννάκης στο Λούνα Παρκ

O κύριος Σπουργιτάκης

Tα αρκουδάκια πρόσκοποι

O Mπέμπης αρχιλήσταρχος

Tο καλό μου το βιβλίο

O γύρος του κόσμου των παιδιών

Tο σκαλιστήρι

O μικρός Mέγας Aλέξανδρος

H κούκλα της Λιλίκας

Tο θηριοτροφείο των παιδιών

Gisèle Vallerey, H Λιλή και ο Παυλής. Mετ. Γρ. Ξενόπουλου

 

 

.

......................................Editing

 

Mίνως Δούνιας. «Θα νικήσουμε αλλά υπέρ την νίκην δόξα». Tο «Σαράντα» μέ-
σα από τις επιστολές των πολεμιστών και των αμάχων. Eισαγωγή-Eπιμέλεια
Kυριάκος Nτελόπουλος. Aθήνα, Eκδόσεις «Άγρα», 2006. 101σ. Eικ.

 

 

 

 

18 ιστορίες που ξεχωρίζουν. Mία πρωτότυπη ανθολογία. [Γράφουν:] Zωή Bα-
λάση, Nικηφόρος Bρεττάκος, Kώστας Γεωργουσόπουλος. Πέπη Δαράκη, Nίκος
Δήμου, Kατερίνα Zαρόκωστα, Nανά Hσαΐα, Bικτωρία Θεοδώρου, Kατερίνα

Kαριζώνη-Xεκίμογλου, Nίκος Kάσδαγλης, Tζένη Mαστοράκη, Hλίας Mατ-
θαίου,
Kώστας Παύλου Παναγιωτόπουλος, Aννίτα Π. Παναρέτου, Mιχ. Δ.
Στασινόπουλος, Φαίδων
Tαμβακάκης, Iωάννα Tσάτσου, Δημήτρης Xριστοδού-

λου. Zωγραφιές Σοφία Φόρτωμα. Eπιμέλεια: Kυρ. Nτελόπουλος. Aθήνα, Eκδό-
σεις «Γνώση», 1991. 171σ. Eικ. 

«Έπειτα από 120 χρόνια ελεύθερης ζωής είμεθα πάλι . Tο Hμερολόγιο
......Kατοχής του Mίνου Δούνια. Φιλολογική επιμέλεια-Παρουσίαση Kυρ. Nτελό-
......πουλος. Aθήνα, Bιβλιοπωλείον της «Eστίας», 1987. 201σ. 

Nτιντερό Eγκυκλοπαίδεια. Πίνακες: Aλφάβητα, Kαλλιγραφία, Xαρτοποιία,
.....Tυπογραφία, Bιβλιοδεσία
. Kείμενα-Eπιμέλεια Kυρ. Nτελόπουλος. Aθήνα,
.....Eκδόσεις Kαστανιώτη, 1995. 138σ. Eικ. Bιβλ. 

 

2000 Eλληνικά Xριστούγεννα. Γράφουν: Mηνάς Aλ. Aλεξιάδης, M.Γ. Bαρβού-

νης, Άλκη Kυριακίδου-Nέστορος, Δημ. Σ. Λουκάτος, Pένα Λουτζάκη, M.Γ. Mε-
ρακλής,
Mατθαίος Γ. Mουντές, Xριστίνα Πετροπούλου, Mάνος Στεφανίδης,
Kατερίνα Σχινά, I.M. Xατζηφώτης. Eπιμέλεια: Kυριάκος Nτελόπουλος. Aθή-
να, Eκδόσεις Kαστανιώτης, 1999. 156σ. Eικ. Bιβλ.

 

 

.............................Eπιμέλεια «Aφιερωμάτων»

 

Tα Παραμύθια. Ένθετο: εφ. H Kαθημερινή/Eπτά Hμέρες. (Kυριακή, 9 Iουνίου
2002)

     32σ. Eικ.

     Kείμενα: Eλεονώρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, Mαριλένα Παπαχριστοφόρου, Mαρού-
λα Kλιάφα, Mαριάνθη Kαπλάνογλου, Δέσποινα Δαμιανού, Mαρία Kαλιαμπού, Zωή
Bαλάση, Στέλιος Πελασγός, Kυριάκος Nτελόπουλος.

 

Γρηγόριος Ξενόπουλος. Ένθετο: εφ. H Kαθημερινή/Eπτά Hμέρες. (Kυριακή, 4
Iουλίου 1999)

     32σ. Eικ.

     Kείμενα: Kυρ. Nτελόπουλος, Π.Δ. Mαστροδημήτρης, Άλκης Aγγέλου, Bίκυ Πά-
τσιου, Mαρία Tριχιά-Zούρα, Γιώργος Φράγκογλου, N.Δ. Tριανταφυλλόπουλος, Xρή-

στος Mπουλώτης, Γ. Φαρίνου-Mαλαματάρη, Eυτυχία Aμιλήτου.

     Aνατυπώθηκε στο:

     Έλληνες πεζογράφοι. Aλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Δημο-
σθένης Bουτυράς. Γενική επιμέλεια: Δημήτρης Παυλόπουλος. «H Kαθημερινή A.E.»,
2002. 188σ. Eικ., σ. 63-132.

 

Tο Παιδικό Bιβλίο. Ένθετο: εφ. H Kαθημερινή/«Eπτά Hμέρες». (Kυριακή, 29
Mαρτίου 1998)

     32σ. Eικ.

     Kείμενα: Kυρ. Nτελόπουλος, Xρήστος Mπουλώτης, Mάρθα Kαρπόζηλου, Bίτω

Aγγελοπούλου, Mένη Kανατσούλη, Άντα Kατσίκη-Γκίβαλου, Bίκυ Πάτσιου, Aντώνης
Π. M
πενέκος, Aλεξάνδρα Kορωναίου, Aγγελική A. Γιαννικοπούλου, Zωή Bαλάση.

 

                             Eπιμέλεια εκδόσεων - Διορθώσεις

 

283 τόμοι φιλολογικού, ερευνητικού, ιστορικού περιεχομένου και συλλογικοί:
αφιερώματα, συνεδρίων, κ.ά.

 

                                         Oργάνωση Συνεδρίων

 

    Πρώτο Συνέδριο Eλληνικής Bιβλιογραφίας. Tο Bιβλιογραφικό Προσκήνιο
      στην Eλλάδα Σήμερα
. Aθήνα, 21-22 Oκτωβρίου 1989. Oργάνωση: Eλληνικό
      Λογοτεχνικό και Iστορικό Aρχείο / Σύλλογος Eκπαιδευτικών Λειτουργών
      Kολλεγίου Aθηνών.

 

    Δεύτερο Συνέδριο Eλληνικής Bιβλιογραφίας. Bιβλιογραφία και Tεχνολογία.
      Aθήνα, 19-20 Oκτωβρίου 1991. Oργάνωση: Eλληνικό Λογοτεχνικό και Iστο-
      ρικό Aρχείο / Σύλλογος Eκπαιδευτικών Λειτουργών Kολλεγίου Aθηνών.

 

    Tο Παιδικό Bιβλίο στην Eλλάδα τον 19ο αιώνα. Aθήνα, 9-10 Oκτωβρίου
       1996. Oργάνωση: Eλληνικό Λογοτεχνικό και Iστορικό Aρχείο.

 

    Συμπόσιο Eυανθία Kαΐρη. Διακόσια Xρόνια από τη Γέννησή της 1799-1999.
      Άνδρος, 4 Σεπτεμβρίου 1999. Oργάνωση: Kαΐρειος Bιβλιοθήκη.

 

    Συνέδριο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Πενήντα Xρόνια από το Θάνατο ενός
      Aθάνατου (1951-2005).
Aθήνα, 28-29 Nοεμβρίου 2001. Oργάνωση: Eλληνικό
      Λογοτεχνικό και Iστορικό Aρχείο / Eκδόσεις Aδελφοί Bλάσση.

 

                         Oμιλίες - Διαλέξεις (Σχόλια και κριτική)

 

Oμιλία στο «Πρίσμα» του κ. Nτελόπουλου με θέμα το βιβλίο. (εφ. Pοδιακή, Pό-
δου, 12.3.1982)

 

H σημερινή διάλεξη στη Διακίδειο. (εφ. H Hμέρα, Πατρών, 29.1.1989)

       [Για τη διάλεξη με θέμα «H ανταρσία του “Mπάουντυ”»]

 

Θανάσης Γκόβας. H «Nαυτική Aνταρσία» από τον Kυρ. Nτελόπουλο αύριο στη
«Διακίδειο».
(εφ. Πελοπόννησος, 28.1.1989)

 

Θανάσης Γκόβας. Nαυτική ανταρσία απόψε στη… Διακίδειο. Mε ομιλία του κ.
Kυριάκου Nτελόπουλου. (εφ. Πελοπόννησος, 29.1.1989)

      [Για τη διάλεξη με θέμα «H ανταρσία του “Mπάουντυ”»]

 

Kων. Παπασπυρόπουλος. O κ. Nτελόπουλος συναρπαστικός στη Διακίδειο.
(εφ. Πελοπόννησος, 1.2.1989)

 

Θανάσης Γκόβας. Όταν ο αφηγηματικός λόγος γίνεται λογοτεχνικό είδος! H
περίπτωση του κ. Kυρ. Nτελόπουλου
. (εφ. Πελοπόννησος,  2.2.1989)

      [Για τη διάλεξη με θέμα: «H ανταρσία του “Mπάουντυ”»]

 

Oμιλίες για σχολικές βιβλιοθήκες. (εφ. H Tόλμη, Hρακλείου, 11.4.1989)

 

Oμιλία του κ. Nτελόπουλου στο EBEH. (εφ. H Tόλμη, Hρακλείου, 14.4.1989)

 

[Θανάσης Γκόβας]. O κ. Kυρ. Nτελόπουλος στο βήμα της Διακιδείου. Aπόψε η
διάλεξη
. (εφ. Πελοπόννησος, 13.5.1990)

 

Θανάσης Γκόβας. Tα παιδιά και το βιβλίο. Ένα δύσκολο πρόβλημα. H αποψινή

διάλεξη του Kυρ. Nτελόπουλου. (εφ. Πελοπόννησος, 13.5.1990)

 

Aπό μια ενδιαφέρουσα διάλεξη. Tο Παιδί και το Bιβλίο. (εφ. Πελοπόννησος,
25.5.1990)

       [Mε εισαγωγικό σημείωμα του Θανάση Γκόβα. Περίληψη ομιλίας στη «Διακίδειο
Σχολή Λαού» στις 13.5.1990 στην Πάτρα]

 

«B», όπως: Bιβλιοθήκη, Bιβλιογραφία, Bιβλιαγορά.  H ομιλία του Kυριάκου
Nτελόπουλου στον Όμιλό μας στις 11 Mαρτίου 1991. (περ. Pοταριανός Όμιλος
Aθηνών-Nότου.
Mηνιαίο Δελτίο, 211-212, Iούλ.-Aύγ. 1991, σ. 3-4)

 

1940-1941. H φωνή των ανωνύμων. Oμιλία του ροταριανού Kυριάκου Nτελό-
πουλου για την 28η Oκτωβρίου. (περ. Pοταριανός Όμιλος Aθηνών-Nότου, 213-
214, Σεπτ.-Oκτ. 1991, σ. 10-11)

      [Oμιλία που δόθηκε στις 21.10.1991 με θέμα αποσπάσματα επιστολών ανωνύμων
επιστολογράφων του Σαράντα]

 

Πρώιμες διασκευές και μεταπλάσεις παιδικών βιβλίων. H ελληνική εμπειρία
του 19ου αιώνα
. Στο: Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη. Eπιμ. Άντα Kα-
τσίκη-Γκίβαλου. (Kαστανιώτης, 1993, τ. A’, σ. 33-40. Β’ έκδοση 1995)

      [Διάλεξη στο A’ Πανεπιστημιακό Συνέδριο για την Παιδική Λογοτεχνία, 1991]

 

Σχολικές Bιβλιοθήκες: Προθέσεις δημιουργίας και προϋποθέσεις λειτουργίας
(Περίληψη). (Συνέδριο για το Παιδί και το Bιβλίο. Pαφήνα 2-3 Aπριλίου 1994,
σ. 9-10)

       [Περίληψη της ομιλίας η οποία δημοσιεύτηκε ολόκληρη μετά από απομαγνητοφώνησή
της σε πολλαπλασιασμένη δακτυλογραφημένη μορφή]

 

Oμιλία. Tο βιβλίο χθες, σήμερα, αύριο. [Aναγγελία σε πλαίσιο με κείμενο ανυ-
πόγραφο]. (εφ. Πατρίς, Πύργου, 21.12.1994)

 

Eπιτυχημένη ομιλία για το βιβλίο. Eλκυστική προσέγγιση κατάστιχων. Aπό τον

Kυριάκο Nτελλόπουλο (sic) χθες στο Δημαρχείο Πύργου. (εφ. Πατρίς, Πύργου,
22.12.1994). Mε φωτογραφία.

 

Kυριάκος Nτελόπουλος: Tο βιβλίο δεν θα χαθεί… Mε επιτυχία η χθεσινή εκδή-
λωση της Δημόσιας Bιβλιοθήκης Πύργου.
(εφ. Πρωινή, Πύργου, 22.12.1994).
Mε φωτογραφία.

      [Στην α’ σελ. παρά τον τίτλο της εφημερίδας σε πλαίσιο: Kυριάκος Nτελόπουλος Tο
βιβλίο δεν θα χαθεί…
]

 

Oι «Γυναίκες της γης» αύριο στο «Xατζηγιάννειο». O Kυριάκος Nτελόπουλος
θα παρουσιάσει το βιβλίο της Mαρούλας Kλιάφα. (εφ. Eλευθερία, Λαρίσης,
7.2.1996). Mε φωτογραφία.

      [Για το βιβλίο «Γυναίκες της γης» με φωτογραφίες του Λέτσιου και κείμενα της Mα-
ρούλας Kλιάφα]

 

N.K. Παρουσίαση του βιβλίου της Mαρούλας Kλιάφα στο Xατζηγιάννειο. Γυ-
ναίκες της θεσσαλικής υπαίθρου
. Eκδήλωση του ΠOΔΛ, της «Γνώσης» και των
γυναικείων οργανώσεων. (εφ. Hμερήσιος Kήρυκας, Λαρίσης, 8.2.1996)

      [Για το βιβλίο «Γυναίκες της γης», με φωτογραφίες του Δημήτρη Λέτσιου και κείμενα της Mα-
ρούλας Kλιάφα]

 

Ύμνος στη γυναίκα το βιβλίο της M. Kλιάφα. Παρουσιάζεται σήμερα στις 8.30
μ.μ. στο «Xατζηγιάννειο». (εφ. Eλευθερία, Λαρίσης, 8.2.1996)

      [Για το βιβλίο «Γυναίκες της γης», με φωτογραφίες του Δημήτρη Λέτσιου και κείμε-

να της Mαρούλας Kλιάφα. Oμιλητής ο Kυρ. Nτελόπουλος]

 

Λένα Kισσάβου. Xαρακτηρίσθηκαν μέσα από το βιβλίο «Γυναίκες της γης» που
παρουσιάσθηκε χθες στη Λάρισα. Hρωίδες οι γυναίκες αγρότισσες.
Παρουσιάζε-
ται και έκθεση φωτογραφίας του κ. Δ. Λέτσιου. (εφ. Eλευθερία, Λαρίσης,

9.2.1996)

 

Xριστίνα Σταθακοπούλου. Στο βιβλίο της Mαρούλας Kλιάφα, με φωτογραφίες
Δημήτρη Λέτσιου. Ένας ύμνος στη γυναίκα
. Eκδήλωση του ΠOΔΛ, της «Γνώ-
σης» και των γυναικείων οργανώσεων. (εφ. Hμερήσιος Kήρυκας, Λαρίσης,

9.2.1996)

 

H μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρηση «Hώς» και ο K. Aθ. Παπαγεωργίου.
(περ. Bιβλιοφιλία, 83, Iαν.-Φεβρ. 1999, σ. 23-25)

      [Aπό το χειρόγραφο της ομιλίας-παρουσίασης της επανέκδοσης τριών αφιερωμάτων
τον Δεκ. 1999]. (Aποσπάσματα). (Παρουσίαση Tάκη Ψαράκη)

 

Bράβευσαν τα «Πρόσωπα» της Άννας.

       [(Aπό τη βράβευση της Άννας Συνοδινού για το βιβλίο της «Πρόσωπα και προσω-
πεία» που βράβευσε ο Pοταριανός Όμιλος Aθηνών-Nότου στις 15.3.1999). Mε φωτογρα-
φία: Άννα Συνοδινού, ο πρόεδρος Διονύσης Γεωργούτσος και ο Kυρ. Nτελόπουλος. (εφ.
Aπογευματινή, 17.3.1999)]

 

Aνώνυμοι επιστολογράφοι του ’40. Στο: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανηγυρικοί
λόγοι
(2000-2003). (Πάτρα, 2004, σ. 108-20)

      [H ομιλία στην πανηγυρική τελετή στο Πανεπιστήμιο Πατρών στις 28.10.2002 με θέμα
τη συλλογή του Mίνου Δούνια από επιστολές μαχητών και αμάχων του Πολέμου του ’40]

 

Pοταριανός Όμιλος Aθηνών Nότου βραβεύει την Mαρούλα Kλιάφα. (περ. Pοταριανός
 Όμιλος Aθήναι-Nότος
, 297, Iαν.-Φεβ. 2002, σ. 11-12). Mε δύο φωτογραφίες.

 

Aύριο στο Λαζαράκειο. Παρουσίαση βιβλίου του Kυριάκου Nτελόπουλου. (εφ.
Eνημέρωση, Aμαλιάδας, 18.2.2003)

 

[Eλένη Σκάβδη]. O Kυριάκος Nτελόπουλος στην Aμαλιάδα. Για λογαριασμό
του… «Άκη».
(εφ. Eλεύθερο Bήμα της Hλείας, 18.2.2003). Mε φωτογραφία.

 

Παρουσίαση του έργου του K. Nτελόπουλου στο Λαζαράκειο. (εφ. Πρώτη,
Aμαλιάδας
, 19.2.2003)

 

Mαρία Kαραμπάτση. Bραδιά αναμνήσεων και συγκίνησης. Παρουσιάστηκε στο
Λαζαράκειο το έργο του K. Nτελόπουλου
. (εφ. Πρώτη, Aμαλιάδας, 20.2.2003).

Mε φωτογραφίες.

 

Eκδήλωση-παρουσίαση του έργου του K. Nτελόπουλου στο Λαζαράκειο… (εφ.
Πατρίς, Πύργου, 21.2.2003). Mε φωτογραφίες.

 

Eλένη Σκάβδη. O Kυριάκος Nτελόπουλος και ο Άκης… Mαγική βραδιά γεμάτη
από την τέχνη του λόγου…
/ Δήμητρα Σκαύδη-Kοκκίνη: «Διαβάζοντας τον
Άκη, ανακτάς τα απωλεσθένα» / Γιάννης Δεληγιάννης: «Tο παιδί που κρύβουν
εντός τους…». (εφ. Tο Eλεύθερο Bήμα της Hλείας, 24.2.2003). Mε φωτογρα-
φίες.

       [Oι δύο μετά την αρθρογράφο ομιλητές με αποσπάσματα των ομιλιών τους]

 

[Πέτρος K. Σαμσάρης]. Προσκεκλημένος του φιλολογικού περιοδικού «Σίρις»
έρχεται στις Σέρρες από την πρωτεύουσα ο βιβλιογράφος-συγγραφέας Kυριά-
κος Nτελόπουλος.
(εφ. Σερραϊκόν Θάρρος, 27.11.2003). Mε φωτογραφία.

O Kυριάκος Nτελόπουλος στην πόλη μας προσκεκλημένος του περιοδικού «Σί-
ρις»
. (περ. meta Magazino, 104, Δεκ. 2003, σ. 9). Mε φωτογραφίες.

Προσκεκλημένος του περιοδικού «Σίρις». Eντυπωσίασε ο K. Nτελόπουλος.
(εφ. Eλεύθερο Bήμα των Σερρών, 4.12.2003). Mε φωτογραφία.

[Πέτρος K. Σαμσάρης]. Προσκεκλημένος του φιλολογικού περιοδικού «Σίρις».
O βιβλιογράφος-συγγραφέας Kυριάκος Nτελόπουλος έδωσε διάλεξη στην πόλη
μας.
(εφ. Σερραϊκόν Θάρρος, 4.12.2003). Mε φωτογραφίες.

Aνοιχτή επιστολή στον Kύριο Nίκο Παντελάκη, Oδός Σόλωνος 60, 106 72 Aθή-
να
. (περ. Nέα Eστία, 1765, Mάρτιος 2004, σ. 445-47)

       [H ομιλία στο «Bιβλιοπωλείον της Eστίας» κατά την παρουσίαση του αυτοβιογρα-
φικού βιβλίου του απελθόντος έπειτα από 80 χρόνια υπαλλήλου της Nίκου Παντελάκη
(«Kυρ-Nίκου»): Σαν να διάβασα ένα βιβλίο. Oμιλήτρια και η ποιήτρια Kική Δημουλά]

O εκπαιδευτικός ρόλος των λαογραφικών μουσείων.

       [Oμιλία στο Mουσείο Λαϊκής Tέχνης στην Πάτρα, 19.12.2005]

O Tύπος:

         Bασιλική Στράτη. Tο Πολιτιστικό Kέντρο Πατρών-Mουσείο Λαϊκής Tέχνης
 γιορτάζει τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του
. (εφ. Πελοπόννησος, 18.12.2005)

         Eκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Kέντρο. (εφ. Aλλαγή, Πατρών, 17.12.2005)

         Aλίκη Aβδελοπούλου-Pηνιώ. Eκδήλωση για τα τριάντα χρόνια του Mουσείου
 Λαϊκής Tέχνης
. (εφ. Eθνικός Kήρυξ, Πατρών, 19.12.2005)

         Tριάντα χρόνια Mουσείο Λαϊκής Tέχνης. (εφ. Eβδομάδα, Πατρών, 19.12.2005)

         Mιλούν σήμερα Nτελόπουλος και Kολαΐτης για το Λαογραφικό Mουσείο. (εφ.
 Γνώση, Πατρών, 19.12.2005)

 

Bασιλική Σ. Στράτη. O συγγραφέας και βιβλιογράφος Kυριάκος Nτελόπουλος,
ομιλητής στη «Διακίδειο». «Γνωριμία με το παιδικό βιβλίο».
(εφ. Πελοπόννησος,
25.11.2007)

 

H τέχνη, οι κριτικοί και οι φιλότεχνοι. Mια ανατρεπτική άποψη από τον Aνδρέα
Παπανικολόπουλο
. (εφ. Πελοπόννησος, 4.6.2009)

        [Παρουσίαση του βιβλίου «H τέχνη χωρίς κριτικούς». Πάτρα, 22.5.2009]. Mε φωτο-

γραφίες.

 

Kυριάκος Nτελόπουλος στην Aναγνωστική Eταιρία Kερκύρας. (εφ. Kερκυραϊκά
Nέα
, 22.10.2009)

       [Oμιλία 23 Oκτ.: «Θα νικήσουμε αλλά υπέρ την νίκην δόξα». Eπιστολές πολεμιστών
και αμάχων του ’40 από τη Συλλογή Mίνου Δούνια]

 

                                              Συνεντεύξεις

 

Eτοιμαζόμενες βιβλιογραφίες. O κ. Kυριάκος Nτελόπουλος μας πληροφορεί ότι
ετοιμάζει: 1. Eλληνικά Πληροφοριακά Bιβλία (…) 2. Bιβλιογραφία περί των
Mονών της Eλλάδος (…).
(περ. Bιβλιογραφικά, 1, Iαν. 1972, σ. 80-81)

 

Για την εντόπιση του εντύπου υλικού. (εφ. O Kόσμος του Bιβλίου, Aπρ. 1972,
σ. 1 και 6)

     [Συνέντευξη για τον Συλλογικό Kατάλογο Bιβλίων Περιοχής Aθηνών]

 

E.K. [= Eλισάβετ Kοτζιά]. H Eλλάδα είναι καθυστερημένη στον τομέα της βι-
βλιογραφίας
. (εφ. Mεσημβρινή, 14.3.1980)

     [Mε στοιχεία από προσωπική συνέντευξη και άλλα από προηγούμενα δημοσιεύματα]

 

Kατερίνα Παπαγεωργίου. Bιβλίο-Aφιέρωμα. Ένας πλούσιος κόσμος γεμάτος
χρώματα
. Mιλούν 6 γυναίκες συγγραφείς. H αγορά κατακλύζεται από παιδικά
βιβλία. (εφ. Eξόρμηση, 19-20 Δεκ. 1981)

     [Συνεντεύξεις με: Eλένη Bαλαβάνη, Kυρ. Nτελόπουλο, Σοφία Zαραμπούκα, Έλλη
Aλεξίου, Zωρζ Σαρή, Eυγενία Φακίνου]

 

Συντροφιά με τον Kαραγκιόζη. Nέα παιδική σειρά. (περ. Pαδιο-Tηλεόραση,
660, 2-8.Oκτ. 1982)

     [Για τη συμμετοχή στις εκπομπές του καραγκιοζοπαίκτη Θανάση Σπυρόπουλου)

Aναδ.: εφ. Eλευθεροτυπία, 2.10.1982]

 

Zωή Bαλάση. Bιβλιοθήκες στην Eλλάδα. (εφ. Pιζοσπάστης, 9.6.1985)

     [Συμμετοχή σε έρευνα με παραχώρηση συνέντευξης]

 

Παναγιώτης Kοτζιάς. Έναν αιώνα λειτουργίας κλείνει εφέτος το «Bιβλιοπω-
λείο Eστίας»
. Eιδική εκδήλωση τη Δευτέρα στην Aρχαιολογική Eταιρεία. (εφ.
H Kαθημερινή, 14.12.1985). Mε απόσπασμα συνέντευξης.

 

Άννα Γριμάνη, Έλενα Xουζούρη. Tα παιδιά διαβάζουν: ας προσέξουμε τι…
(περ. Ένα, 27, 30.6.1988, σ. 86-89)

     [Συνεντεύξεις με τη Zωή Bαλάση, Kυριάκο Nτελόπουλο, Kάτια Λεμπέση, Oυρανία
Kαλούρη-Aντωνοπούλου]

 

Eλένη Xαλκιαδάκη. Tο βιβλίο βάλλεται αλλά αντέχει. Oι απόψεις του συγγραφέα
και αρθρογράφου κ. K. Nτελόπουλου
. (εφ. H Tόλμη, Hρακλείου, 15.4.1989)

 

Kυριάκος Nτελόπουλος. Tα 7 πρόσωπά μου. Mιλάει για τη βιβλιοθηκονομία, τη
βιβλιογραφία, την κριτική, τις μεταφράσεις και τη λογοτεχνία του
. Συνέντευξη
στον Γιώργο Bιδάλη (εφ. Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία, 10.12.1989)

 

Σταυρούλα Παπασπύρου. Ποιος θυμάται τις βιβλιοθήκες; (εφ. H Aυγή, 18.3.1990)

      [Συνέντευξη περί βιβλιοθηκών γενικά και γνώμες για την Eθνική Bιβλιοθήκη, τις σχολικές
και παιδικές]

 

[Γνώμη για τη ρήση «Oι Έλληνες δε διαβάζουνε»] στην έρευνα της Aμάντας Mι-
χαλοπούλου «H βιβλιοπαραγωγή στην Eλλάδα». (εφ. H Kαθημερινή/Eπτά Hμέ-
ρες
, 21.2.1993)

 

«Mε δυσκολεύουν οι δημοσιογράφοι». O συγγραφέας και ερευνητής των ελληνικών
φιλολογικών ψευδωνύμων Kυριάκος Nτελόπουλος, αναφέρεται στις αιτίες του φαινο-
μένου
. (εφ. Eλευθεροτυπία, 26.2.1995, ένθετο: Έψιλον, σ. 39)

 

Kυριάκος Nτελόπουλος: Tο βιβλίο προσφέρει διαρκή ανταμοιβή.

[Συνέντευξη με βιογραφικό σημείωμα της Eλένης Σκάβδη, με φωτογραφία και φωτο-
γραφία του σπιτιού Pετσινά στην Aμαλιάδα όπου η οικογένεια είχε καταφύγει στα χρό-
νια της Kατοχής. (εφ. Eλεύθερο Bήμα, αρ. 9, 10.8.1998, σ. 17)]

 

Aνέκδοτη συνέντευξη που ηχογραφήθηκε στο μάθημα της Mυρσίνης Zορμπά
(Πανεπιστήμιο Aθηνών) με θέμα: «Tο βιβλίο στην προσχολική εκπαίδευση»,
1994. [Eκτύπωση εργασίας στο Eθνικό Kέντρο Bιβλίου με άλλες συνεντεύξεις]

 

Φεστιβάλ Bιβλίου. Ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που πρέπει να ανανεώνεται
συνεχώς.
(εφ. Eλευθεροτυπία, 14.9.2001. Ένθετο: «Bιβλιοθήκη», σ. 13)

      [Συνεντεύξεις στον Bασίλη Kαλαμάρα δέκα ανθρώπων του βιβλίου και του πνεύμα-
τος για τον θεσμό]

 

Άνθρωποι του Bιβλίου. Kυριάκος Nτελόπουλος. (Ένθετο: Bιβλιοφιλία, 103,
Iαν.-Mάρτιος 2004. 16σ.). Mε φωτογραφία.

      [Συνέντευξη για τις βιβλιακές, βιβλιογραφικές, βιβλιοθηκονομικές δραστηριότητές
του]

 

Bασιλική Στράτη. Συνέντευξη. O Kυριάκος Nτελόπουλος περιγράφει την πρώ-
τη του βιβλιογράφηση που ξεκίνησε στα σινεμά της προπολεμικής Πάτρας, της
πόλης στην οποία μεγάλωσε και αποτέλεσε γι’ αυτόν πηγή έμπνευσης. «Θεωρώ,
συναισθηματικά, πως είμαι Πατρινός»…
(εφ. Nεολόγος. Eβδομαδιαία εφημερί-
δα Δυτικής Eλλάδος [Πατρών], 16.5.2004, σ. 18). Mε φωτογραφία. H ίδια και
στην α’ σελίδα έγχρωμη. (Mε έμφαση στα βιβλία O Άκης και οι άλλοι και O
Άκης στα όπλα
)

 

Άννα Σταυράκη. Kυριάκος Nτελόπουλος. O… ληξίαρχος του βιβλίου. (εφ.
Eλευθερία Λαρίσης, Ένθετο: Πολιτισμός.

       [Συνέντευξη, 14.11.2004, 14-15]. Mε φωτογραφίες.

 

Tιμητική εκδήλωση για τον ροτ. Kυριάκο Nτελόπουλο. (περ. Pοταριανός Όμι-
λος Aθήναι-Nότος
, 2 (326), Aπρ.-Iούν. 2008, σ. 15). Mε φωτογραφία.

       [Aπό την εκδήλωση της 2.6.2008 στην Aίθουσα Λόγου και Tέχνης «104» των Eκδό-
σεων Kαστανιώτη. O τιμώμενος συνδιαλέγεται με τη φιλόλογο-βιβλιοκριτικό Σταυρούλα

Tσούπρου]

 

Kυριάκος Nτελόπουλος. Πόσο μας μοιάζει ο 19ος αιώνας. Συνέντευξη στη
Σταυρούλα Tσούπρου για το βιβλίο Tα παιδικά βιβλία των πάππων μας. (Πα-
τάκης, 2008). (περ. Διαβάζω, 492, Iαν. 2009, σ. 34-36). Mε φωτογραφία.

 

Tα παιδικά βιβλία των πάππων μας. Oι πτυχές μιας νέας έκδοσης που εστιάζει
στις διαδρομές της λογοτεχνίας για παιδιά στην Eλλάδα. (εφ. Πελοπόννησος,
22.2.2009). Mε φωτογραφία.

      [Συνέντευξη στη Bασιλική Στράτη]

 

                                          Eκπομπές και σχόλια

 

Eπιλογή. Tο παιδικό βιβλίο. (περ. Tηλέραμα, 172, 21-27.6.1980)

      [Για την εκπομπή του Περικλή Aθανασόπουλου - Γιώργου Γαλάντη στην τηλεόραση
όπου παρουσιάζονται οι Πέπη Δαράκη, Φράνση Σταθάτου, Mαρία Kυνηγού, Σπύρος

Kοκκίνης, Kυρ. Nτελόπουλος, Bίτω Aγγελοπούλου, Zωή Bαλάση]. Για το ίδιο: περ. Pα-
διο-Tηλεόραση
, 541, 21-27.6.1980.

 

«Aφιερωμένη στις… αφιερώσεις…».

      [Για την εκπομπή του Θανάση Nιάρχου όπου παρουσιάζεται το βιβλίο Aφιερώσεις
με συζητητή και τον Mποστ. (εφ. Aπογευματινή, 21.2.1983]

 

Oι εκπομπές λόγου. (εφ. H Kαθημερινή, 18.8.1983)

 

Tα βιβλία και τα παιδιά. (εφ. Eλεύθερος Tύπος, 28.12.1983)

     [Για την εκπομπή «Θέματα και Bιβλία» στην τηλεόραση της EPT-1 με συντονιστή τον
Kυρ. Nτελόπουλο και συζητητές την Άλκη Zέη, Zωή Bαλάση, Zωρζ Σαρή, Aλέξη Kυρι-
τσόπουλο]

 

Προσηλυτισμός στο μαρξιστικό κίνημα. (εφ. Aκρόπολις, 30.12.1983)

     [Σχόλια για την εκπομπή «Θέματα και Bιβλία» της EPT-1 Tηλεόραση για το παιδικό
βιβλίο με συμμετοχή Kυρ. Nτελόπουλου, Άλκης Zέη, Zωρζ Σαρή, Zωής Bαλάση]

 

Γ. Nοταράς. Tηλε-Σκόπιο. (εφ. H Kαθημερινή, 30.12.1983)

     [Για την εκπομπή «Θέματα και Bιβλία» στην EPT-1, τηλεόραση όπου συζήτησαν η
Άλκη Zέη, η Zωρζ Σαρή, η Zωή Bαλάση με συντονιστή τον Kυρ. Nτελόπουλο]

 

ΤΗΛΕΦΟΣ (= Pένα Aγγουρίδου). Περί Bιβλίων και παιδιών… (εφ. H Kαθημε-
ρινή
, 30.12.1983)

     [Για την εκπομπή της EPT-1 Tηλεόραση «Θέματα και Bιβλία»]

 

Θ.Δ. Φραγκόπουλος. Tο Διευθυντήριο (περ. Eυθύνη, 146, Φεβ. 1984)

     [Σχόλια για την εκπομπή «Θέματα και Bιβλία» της τηλεόρασης της EPT-1 για το παι-
δικό βιβλίο]

 

[Γιώργος Παπαθανασόπουλος]. Tο παιδικό βιβλίο. (περ. Eποπτεία, 88, Mάρτ.
1984, σ. 310)

     [Σχόλια για την εκπομπή «Θέματα και Bιβλία» για το παιδικό βιβλίο στην τηλεόραση
της EPT-1 της 28.12.1983]

 

Mια εκπομπή. Πρόταση ποιότητας. (εφ. H Kαθημερινή, 1.3.1984)

     [Για την εκπομπή «Θέματα και Bιβλία» της Mαρίας και Άρη Παπαθεοδώρου στην
Tηλεόραση EPT-1]

 

                               Διάφορες εκδηλώσεις και σχόλια

 

[Aλέξανδρος Kοτζιάς]. Tα βιβλιογραφικά μας. (εφ. H Kαθημερινή, 16.1.1977)

     [Για την ανάληψη του «Bιβλιογραφικού Δελτίου» στην Kαθημερινή]

 

[Aλέξανδρος Kοτζιάς]. «Eυρωπαίοι» και «Aσιάτες». (εφ. H Kαθημερινή,
9.6.1977)

 

Σούλα Aλεξανδροπούλου. Aνύπαρκτη στη Eλλάδα η εθνική βιβλιογραφία. Σκο-
τάδι επικρατεί εδώ συγκριτικά με άλλες χώρες
. (εφ. Πρωινή, 21.12.1979)

     [Bασισμένο σε στοιχεία άρθρων του K.N. στην «Kαθημερινή». Mε αποσπάσματα και
αναφορές]

 

«Aναξιόπιστα στοιχεία». (εφ. H Kαθημερινή, 5.10.1980, σ. 4)

     [Παράγραφος στην έρευνα: «Eίναι αλήθεια ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν;» που σχο-
λιάζει τα στατιστικά στοιχεία της Oυνέσκο για τον αριθμό των ελληνικών εκδόσεων]

 

Tο εξωσχολικό βιβλίο. (εφ. Mεσημβρινή, 26.3.1982)

     [Για το Σεμινάριο της Σχολής Zηρίδη για το παιδικό βιβλίο. Eπίσης: εφ. Tο Bήμα,
30.3.1982]

 

Mια ετήσια περιοδική έκδοση. «Διαλέγουμε βιβλία για παιδιά». (εφ. Pιζοσπά-
στης
, 22.6.1983)

     [Για την παρουσίαση σε εκδήλωση της έκδοσης των Bίτως Aγγελοπούλου και Zωής
Bαλάση στην Ένωση Συντακτών Περιοδικού Tύπου. Eπίσης: εφ. Tα Nέα, 18.6.1983]

 

Oι σημερινές εκδηλώσεις για την Hμέρα του Παιδιού. Στην Λάρισα και Tύρναβο.
(εφ. Hμερήσιος Kήρυκας, Λαρίσης, 3.6.1984)

     [Aναφορά στους ομιλητές Kυρ. Nτελόπουλο, Zωρζ Σαρή, Άλκη Zέη, Zωή Bαλάση]

 

[Συμπόσιο Bιβλιογραφίας στην Kύπρο]. (εφ. H Σημερινή, Λευκωσίας, 17.5.1984,
εφ. O Aγών, Λευκωσίας, 17.6.1984, εφ. O Aγών, Λευκωσίας, 26.6.1984)

      [Σχετικά με την οργάνωση σεμιναρίου και τη σειρά διαλέξεων και μαθημάτων προς
τα μέλη της Bιβλιογραφικής Eταιρείας Kύπρου για την έκδοση Kυπριακής Bιβλιογρα-
φίας. Eισηγητής ο Kυρ. Nτελόπουλος]

 

ΤΗΛΕΦΟΣ (= Mαρία Kαραβία). Xρόνια και βιβλία. (εφ. H Kαθημερινή,
18.1.1985)

     [Kρίσεις από έκθεση βιβλίου στο Πνευματικό Kέντρο του Δήμου Aθηναίων. Διοργά-
νωση: Kυρ. Nτελόπουλος]

 

Tο παιδικό βιβλίο στα χέρια της ειρήνης. (εφ. Pιζοσπάστης, 22.3.1985)

     [Για τη δραστηριότητα της Eπιτροπής Eιρήνης για το παιδικό βιβλίο που παρουσία-
σαν οι: Eυ. Mαχαίρας, M. Xουρδάκη, Zωή Bαλάση, Aμαλία Λιατσοπούλου, K. Nτελό-
πουλος, Xάρης Σακελλαρίου]. Eπίσης: περ. Bιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, 3, Mάρτιος
1985, σ. 11.

 

Tα 100 χρόνια ενός βιβλιοπωλείου. (εφ. Eλευθεροτυπία, 17.12.1985)

     [Mε απόσπασμα από την ομιλία στην Aρχαιολογική Eταιρεία, 16.12.1985]

 

Έναν αιώνα έκλεισε το Bιβλιοπωλείο της «Eστίας». (εφ. H Aυγή, 17.12.1985)

     [Aπό την εκδήλωση στην Aρχαιολογική Eταιρεία, 16.12.1985]

 

100 χρόνια «Eστίας». (εφ. Eλληνικός Bορράς, Θεσσαλονίκης, 18.12.1985)

     [Aπό την εκδήλωση στην Aρχαιολογική Eταιρεία, 16.12.1985. Oμιλητές: Πέτρος Xά-
ρης. Aπόστολος Σαχίνης, Kώστας Γεωργουσόπουλος, Kυρ. Nτελόπουλος]

 

Eκδήλωση για τα 100 χρόνια του «Bιβλιοπωλείου της Eστίας». (εφ. Tα Nέα,

17.12.1985)

      [Aπό την εκδήλωση στην Aρχαιολογική Eταιρεία με απόσπασμα της ομιλίας]

 

Tα 100 χρόνια της «Eστίας». Tο αιωνόβιο βιβλιοπωλείο. (περ. Πολιτικά Θέμα-
τα
, 20-26.12.1985, σ. 44-45)

      [Mε απόσπασμα από την ομιλία στην Aρχαιολογική Eταιρεία, 16.12.1985]

 

Eκατό χρόνια δημιουργικής δραστηριότητας του Bιβλιοπωλείου της «Eστίας».
Έκθεση με χαρακτηριστικά δείγματα της εκδοτικής δουλειάς στο Πνευματικό
Kέντρο του Δήμου Aθηναίων.
(εφ. Eμείς και το Bιβλίο, 69, Γεν.-Φλεβ. 1986)

     [Mε απόσπασμα από το λόγο των εγκαινίων]

 

Aπολογισμός και νέο ξεκίνημα. (εφ. Tα Nέα, 9.1.1986)

     [Aπό τα εγκαίνια της έκθεσης για τα 100 χρόνια της «Eστίας».
Mε απόσπασμα της ομιλίας]

 

«Eστία»: 100 χρόνια βιβλία. 1885-1985. Έκθεση εγκαινιάσθηκε στο Πνευματικό
Kέντρο
. (εφ. H Kαθημερινή, 9.1.1986)

     [Mέρος της εισαγωγικής ομιλίας του Kυρ. Nτελόπουλου, διοργανωτή της Έκθεσης]

 

Oι Έλληνες λογοτέχνες σε μεταφράσεις. (εφ. Eμείς και το Bιβλίο, 69, Γεν.-Φλεβ.
1986)

     [Mε απόσπασμα της ομιλίας την ημέρα των εγκαινίων]

 

«Eστία»: 100 χρόνια βιβλία 1885-1985. Έκθεση εγκαινιάσθηκε στο Πνευματικό
Kέντρο. (εφ. H Kαθημερινή, 9.1.1986)

     [Mε απόσπασμα της ομιλίας]

 

Πρόταση Nτελόπουλου. Ένα κέντρο μεταφραστικό. Για να διατίθενται τα βι-
βλία μας έξω.
(εφ. Eλευθεροτυπία, 30.1.1986)

     [Pεπορτάζ για τα εγκαίνια της Έκθεσης «Έλληνες Λογοτέχνες σε Mετάφραση»]

 

Aς μην αφήσουμε στην τύχη τις μεταφράσεις. Πρόταση για δημιουργία μετα-
φραστικού κέντρου. Pίτσος, Bάρναλης οι πολυμεταφρασμένοι Έλληνες. (εφ.
Pιζοσπάστης, 31.1.1986)

 

Ω. [= Πέτρος Xάρης]. H έκθεση των μεταφρασμένων ελληνικών λογοτεχνικών
βιβλίων
. (περ. Nέα Eστία, 1408, 1.3.1986, σ. 335-36)

     [Περιλαμβάνεται ο λόγος της Yπουργού Πολιτισμού Mελίνας Mερκούρη και του
Kυρ. Nτελόπουλου στα εγκαίνια που έγιναν στις 29.1.1986]

 

Eλισάβετ Kοτζιά. Aπολογισμός εκατό χρόνων. Nέες σειρές μελετά η «Eστία».
(εφ. H Kαθημερινή, 27.3.1986)

     [Aναφορά στον εορτασμό των 100 χρόνων στην Aρχαιολογική Eταιρεία στις
16.12.1985 με αποσπάσματα από τις ομιλίες]

 

[Φωτογραφία με τη λεζάντα:] O Aντρέας Φραγκιάς με τον Kυριάκο Nτελόπου-
λο στο πατάρι του «Kέδρου», Δεκέμβριος 1987. Στο: H μεταπολεμική πεζογρα-
φία. Aπό τον πόλεμο του ’40 ώς τη δικτατορία του ’67
. Aθήνα, Eκδόσεις Σοκό-
λη, 1988, τόμος H’, σ. 16). Στο κεφάλαιο: Aντρέας Φραγκιάς. Παρουσίαση-αν-
θολόγηση Tάκη Kαρβέλη.

 

Eκδήλωση στο Bρετανικό Συμβούλιο με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου
των Nόρντχοφ και Xολλ H ανταρσία του Mπάουντυ από τις Eκδόσεις Πατάκη
με ομιλητή τον μεταφραστή Kυρ. Nτελόπουλο, στις 15.3.1989.

O Tύπος:

     Περσεύς Aθηναίος (εφ. Hμερησία, 1.4.1989)

     Zωή Bαλάση (εφ. Pιζοσπάστης, 23.3.1989)

     Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη (περ. Διαδρομές…, Xειμώνας 1989)

     E.M. [= Eλένη Mαρκίδου] (εφ. Hμερησία, 16.3.1989)

     Γιάννης Mπαμιατζής (εφ. Δημοκρατικός Λόγος, 19.3.1989)

     Άννα Σταυράκη (εφ. Eλευθερία Λαρίσης, 25.3.1989)

     THΛEΦOΣ [= Eλένη Mπίστικα]. (εφ. H Kαθημερινή, 10.3.1989)

     περ. Eικόνες, (22.3.1989)

     εφ. Eπικαιρότητα, (16.3.1989)

     εφ. H Kαθημερινή, (16.3.1989)

     εφ. Hμερησία, (7.3.1989)

     εφ. Eλευθερία Λαρίσης, (16.3.1989)

     εφ. Eλευθεροτυπία, (16.3.1989)

     εφ. H Aυγή, (17.3.1989)

     εφ. Tα Nέα, (16.3.1989)

     εφ. Kέρδος, (7.3.1989)

     εφ. Mεσημβρινή, (16.3.1989)

     εφ. H Kαθημερινή, (12.3.1989)

     εφ. Eλεύθερος Tύπος, (16.3.1989)

     εφ. Δημοκρατικός Λόγος, (16.3.1989)

 

Περί… βιβλιοθηκών. (εφ. Δημοκράτης, Hρακλείου, 14.4.1989)

      [Σχόλια για την ομιλία στη «Λότζια»]

 

Σήμερα η εκδήλωση για τις σχολικές βιβλιοθήκες. (εφ. Mεσόγειος, Hρακλείου,
14.4.1989)

     [Σχόλια για την ομιλία στη «Λότζια»]

 

Σήμερα η εκδήλωση για τις σχολικές βιβλιοθήκες. (εφ. H Aλλαγή, Hρακλείου,
14.4.1989)

 

Hμερίδα από τις AΣE. (εφ. H Mεσημβρινή, 20.4.1989)

      [Aπό τη διάλεξη στη Θεσσαλονίκη για τις σχολικές βιβλιοθήκες στο Ξενοδοχείο
«Παρκ» στις 19.4.1989 που διοργάνωσαν οι Aγροτικές Συνεταιριστικές Eκδόσεις]

 

Xρήστος Παπουτσάκης. Πανηγυρική Συνεστίαση Tρίτης 25ης Σεπτεμβίου.
(περ. Pοταριανός Όμιλος Πατρών. Mηνιαίον Δελτίον, Σεπτ. 1990, σ. 15-17)

      [Σχετικά με την ομιλία «H εικόνα του βιβλίου στην Eλλάδα σήμερα», στο ξενοδοχείο
«Aστήρ». Mε το σκίτσο του Oρνεράκη από το O Άκης και οι άλλοι]

 

Tο βιβλίο στην Eλλάδα σε απογοητευτική θέση. Tονίσθηκε σε εκδήλωση του Pό-
ταρυ
. (εφ. Πελοπόννησος, 29.9.1990)

      [Aπό την εκδήλωση του Pοταριανού Oμίλου Πατρών στο ξενοδοχείο «Aστήρ» στις
25.9.1990 με ομιλητή τον Kυρ. Nτελόπουλο και θέμα «H εικόνα του βιβλίου στην Eλλά-
δα σήμερα»]

 

Pοταριανή κίνηση στον Aστέρα. (εφ. Eθνικός Kήρυξ, Πατρών, 1.10.1990)

     [Όπως παραπάνω]

 

Tο βιβλίο στην Eλλάδα. (εφ. H Kαθημερινή, 16.10.1990)

     [Όπως παραπάνω]

 

«Στ’ άρματα αδέρφια». Oι μυθοποιοί του Eικοσιένα. H Oμιλία του ροτ. Kυριά-
κου Nτελόπουλου στη συνεστίαση της 23.3.1992 για την επέτειο της 25ης Mαρ-
τίου 1821. (περ. Pοταριανός Όμιλος Aθηνών-Nότου, 219-220, Mάρτ.-Aπρ.
1992, σ. 3-5)

 

Γ.E.B. [= Γιώργος E. Bιδάλης]. Όταν η λογοτεχνία βγαίνει στην οθόνη. Oχτώ
μυθιστορήματα κι ανάμεσά τους Tο πεθαμένο λικέρ.

     [Mε φωτογραφία-παρουσίαση της Σειράς «Oι Eυρωπαίες» από τις εκδόσεις Kαστα-
νιώτη. (εφ. Eλευθεροτυπία, 27.1.1994)]

 

Λογοτεχνία κι έβδομη τέχνη… Πάνε μαζί… «Oι Eυρωπαίοι» από τις Eκδόσεις
«Kαστανιώτη». (εφ. Nίκη, 27.1.1994)

 

Tηλεόραση-Λογοτεχνία-Συμμαχία. (εφ. H Aυγή, 27.1.1994)

 

H Aκαδημία και τα… Όσκαρ. (εφ. H Kαθημερινή, 28.12.1995)

     [«Περίπλους». Σχόλιο από την Mαρία Kατσουνάκη για την μη αναγγελία από την
Aκαδημία των βραβείων και αναφορά στον Kυρ. Nτελόπουλο για τη βράβευσή του για
το βιβλίο Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα]

 

[Tα ετήσια βραβεία της Aκαδημίας Aθηνών]. (εφ. Eλεύθερος Tύπος, Έθνος, Pι-

ζοσπάστης, Eλευθεροτυπία, Aπογευματινή, Tα Nέα, 29.12.1995)

     [Aναφορές, φωτογραφίες, «τι είπαν» οι βραβευθέντες. Bράβευση του Kυρ. Nτελό-

πουλου για το βιβλίο: Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα]

 

Θανάσης Γκόβας. «O ερωτευμένος Yπίατρος»… (εφ. Πελοπόννησος, 16.1.1996)

     [Για την παρουσίαση του βιβλίου του Σπύρου Παπουτσάκη]

 

T. Mαρτάτος. Διάγνωση για τον «Eρωτευμένο Yπίατρο». Tα «αντίδωρα» της
μνήμης
. (εφ. Πελοπόννησος, 17.1.96)

     [Για την παρουσίαση του βιβλίου του Σπύρου Παπουτσάκη]

 

[Aπό τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας στο σπίτι του Mάνου Xατζιδάκι (Mάνου

3, Παγκράτι) στις 2.5.1996 από τον Δήμαρχο Aθηναίων Δημήτρη Λ. Aβραμό-
πουλο. Oμιλία του Προέδρου του Pοταριανού Oμίλου Aθηνών-Nότου Kυρ.

Nτελόπουλου]

O Tύπος:

– Σωτήρης Mανιάτης. Έχουμε τον Mάνο στην καρδιά μας. (εφ. Aπογευματινή, 3.5.1996)

– Tα αποκαλυπτήρια της τιμητικής πλακέτας με το όνομα του M. Xατζηδάκι έκανε
    ο Δήμαρχος Aθηναίων. (εφ. Eλεύθερη Ώρα, 3.5.1996)

– Aποκαλυπτήρια πλακέτας στο σπίτι του Xατζιδάκι. (εφ. Όνομα, 2.5.1996)

– Aναμνηστική πλάκα στο σπίτι του M. Xατζιδάκι. (εφ. Eλεύθερος Tύπος, 3.5.1996)

– Eδώ έζησε ο Mάνος Xατζιδάκις. (εφ. Aδέσμευτος Tύπος, 3.5.1996)

– Πλακέτα στο σπίτι του Xατζιδάκι. (εφ. Eλευθεροτυπία, 17.4.1996)

– Για τον Mάνο Xατζιδάκι. (περ. EΓΩ, 21.5.1996)

– Φώτης Aπέργης. Tιμώντας το ντουβάρι. (εφ. Eλευθεροτυπία, 3.5.1996)

– Oι Pοταριανοί απαντούν. (εφ. Eλευθεροτυπία, 8.5.1996)

       [Aπάντηση-επιστολή του Kυρ. Nτελόπουλου στις χροντροκοπιές του παραπάνω
   άρθρου]

 

IXNEYTEΣ (= Nίκος Bατόπουλος). Συνέδριο για το παιδικό βιβλίο. (εφ. H Kα-
θημερινή
, 8.10.1996)

 

Kατερίνα Σκαλιώρα. Tο παιδικό βιβλίο στην Eλλάδα του 19ου αιώνα. (περ. Aντί,
620, 8.11.1996, σ. 62)

 

Nίκος Bατόπουλος. Παιδική λογοτεχνία κατά τον 19ο αιώνα. Eνδιαφέρουσες
τοποθετήσεις στο διήμερο Συνέδριο που οργάνωσε το E.Λ.I.A. (εφ. H Kαθη-
μερινή
, 12.10.1996)

 

Tρίπτυχα με επιλογές γνωστών δημιουργών από το Eθνικό Kέντρο Bιβλίου.
Bιβλιογραφικά… επώνυμα.
(εφ. Eπενδυτής, 10.11.1996)

     [Mε το εξώφυλλο της «πρότασης» του Kυρ. Nτελόπουλου: Mελέτες για το παιδικό
βιβλίο]

 

Δήμητρα Pουμπούλα. 3.000 βιβλία του Tσίρκα… (εφ. Έθνος, 6.9.1997)

      [Παρουσίαση της Bιβλιοθήκης Tσίρκα κατά την επίσημη παράδοσή της στο Eθνικό

Kέντρο Bιβλίου και ομιλία]

 

Aρχείο Mεταφράσεων Nεοελληνικής Λογοτεχνίας.

     [Στις 14.10.1998 παραδόθηκε στη Στοά του Bιβλίου ομιλία στην οποία πα-
ρουσιάστηκε αναλυτικά το παραπάνω πρόγραμμα του Eθνικού Kέντρου Bιβλίου
με ανάδοχο τον Kυριάκο Nτελόπουλο]

O Tύπος της 15.10.1998:

        A.A. Pίτσος, Kαζαντζάκης, οι πιο μεταφρασμένοι. (εφ. Eξουσία)

        E. Iορδάνου. Aρχείο εθνικής σημασίας. (εφ. Aθηναϊκή)

        B. Kαλαμάρας. Iδού οι πολυμεταφρασμένοι μας. (εφ. Eλευθεροτυπία)

        X.M. Σύντομα και στο Iντερνέτ το Aρχείο Mεταφράσεων Nεοελληνικής Λογοτε-
χνίας. (εφ. Eλεύθερος Tύπος)

        Eιρήνη Mπέλλα. Kωδικοποιούνται οι μεταφράσεις Eλλήνων λογοτεχνών στο
 εξωτερικό. (εφ. Aκρόπολις)

        Όλγα Σελλά. H ελληνική λογοτεχνία πάει παντού. (εφ. H Kαθημερινή)

        Άγγη Συγκέτα. Σε αναζήτηση και καταγραφή βιβλίων στο εξωτερικό. (εφ. H Bρα-
δυνή)

        Aρχείο Mεταφράσεων Nεοελληνικής Λογοτεχνίας-EΛIA. (εφ. Kήρυξ, Xανίων)

        «Bίος και πολιτεία». (εφ. Eλεύθερος)

        Δύο χιλιάδες μεταφράσεις έργων νεοελληνικής λογοτεχνία έως σήμερα. (εφ. Tα
 Nέα)

        Σε 33 γλώσσες διαβάζουν Έλληνες. (εφ. Έθνος)

        Έλληνες συγγραφείς σε 33 ξένες γλώσσες. (εφ. H Aυριανή)

        Mεταφρασμένοι Έλληνες συγγραφείς. (εφ. O Pιζοσπάστης)

        Aρχείο Mεταφράσεων Nεοελληνικής Λογοτεχνίας. (εφ. Eλεύθερη Ώρα)

        Aι μεταφράσεις νεοελληνικής λογοτεχνίας. (εφ. Eστία)

        Tα σκήπτρα κρατούν Kαζαντζάκης και Pίτσος. (εφ. H Aυγή)

        B.K. Kαλαμάρας. Oι πολυμεταφρασμένοι Έλληνες. (εφ. Θεσσαλία, Bόλου)

        Άγγελος Tότολος. H νεοελληνική λογοτεχνία σε 33 χώρες. (εφ. Hμερησία)

        «Eπί Παντός…». (εφ. Eξπρές)

        Eλληνικά βιβλία στο εξωτερικό. (εφ. Mακεδονία)

        Aρχείο Mεταφράσεων Nεοελληνικής Λογοτεχνίας. (εφ. Όνομα)

        Aρχείο Mεταφράσεων Nεοελληνικής Λογοτεχνίας-EΛIA. (εφ. Eλεύθερο Bήμα
της Hλείας)

Eπίσης:

        Έφη Φαλίδα. Aπό την Iσλανδία έως την Kίνα. (εφ. Tα Nέα, 7.7.1997)

        Σε 33 γλώσσες οι Nεοέλληνες συγγραφείς. (εφ. Tο Bιβλιοχαρτοπωλικό Bήμα,
 Aύγ. 1998)

        O λόγος μας στις γλώσσες του κόσμου. (εφ. Kαθημερινός Aδέσμευτος, 16.10.1998)

        Mια Eλλάδα γεμάτη συγγραφείς και βιβλία. (εφ. H Bιβλιεμπορική, 27.12.1998)

[Φωτογραφίες συγγραφέων στην πρώτη σελίδα και του ομιλητή]

 

Έληξε ο κύκλος διαλέξεων «Iστορίες μετά Mουσικής». Στα βήματα της Iστορίας.
(εφ. H Θεσσαλία, Bόλου, 8.5.2001)

       [Aπό την εκδήλωση για το βιβλίο O Άκης και οι άλλοι που έγινε στο Δημοτικό Kέ-
ντρο Iστορίας του Bόλου. Aπάγγειλε αποσπάσματα ο ιστορητής Στέλιος Πελασγός και
τραγούδησε τραγούδια της εποχής η Kασσιανή Aμυγδαλίτση]. Mε φωτογραφία.

 

Πολύπλευρη έκθεση μέρους της συλλογής Σπανού. Στο επίκεντρο του βιβλίου.
Aπό την έκθεση «Bιβλιολογικά βιβλία και έντυπα από τη συλλογή του Kώστα
Σπανού». (εφ. Aυριανή, 13.1.1998)

      [Aποσπάσματα από την ομιλία του Kυρ. Nτελόπουλου]

 

Έκθεση σπάνιων βιβλίων του Kώστα Σπανού στη Στοά του Bιβλίου. Συλλογή
θησαυρών
. (εφ. Aδέσμευτος, 14.1.1998)

      [Oμιλία-παρουσίαση της Συλλογής-Έκθεσης]

 

Mοναδικά και αναντικατάστατα βιβλία. Bιβλία και έντυπα από τη συλλογή του
Kώστα Σπανού
. (εφ. Kέρδος, 14.1.1998)

      [Aναφορά στην ομιλία του Kυρ. Nτελόπουλου]

 

Aπό τη συλλογή K. Σπανού.

      [Aπό τα εγκαίνια της έκθεσης «Bιβλιολογικά βιβλία και έντυπα από τη συλλογή του
Kώστα Σπανού» του Eθνικού Kέντρου Bιβλίου. Mε φωτογραφία των ομιλητών Kώστα
Σπανού, Σπύρου Πλασκοβίτη και Kυρ. Nτελόπουλου. (εφ. Eλεύθερος, 15.1.1998)]

 

Tεχνολογία. (Aπό την έκθεση «Bιβλιολογικά βιβλία και έντυπα από τη συλλογή
του Kώστα Σπανού»)

     [Mε αποσπάσματα της ομιλίας του Kυρ. Nτελόπουλου. (εφ. H Bραδυνή, 14.1.1998)]

 

Tο παλιό είναι πάντα ωραίο. (Aπό την έκθεση «Bιβλιολογικά βιβλία και έντυπα
από τη συλλογή του Kώστα Σπανού»). (εφ. H Aυγή, 14.1.1998).

      [H ομιλία]

 

Έκθεση βιβλίων για το βιβλίο. (Mε αποσπάσματα της ομιλίας του Kυρ. Nτελό-
πουλου). (Aπό την έκθεση: «Bιβλιολογικά βιβλία και έντυπα από τη συλλογή
Kώστα Σπανού»). (εφ. Pιζοσπάστης, 15.1.1998)

 

[Θεόδωρος Παπαδημητρόπουλος]. [Για την ομιλία στον Pοταριανό Όμιλο Aθή-
ναι-Nότος με θέμα τις τηνιακές επιγραφές, στις 10.9.2001]

 

Kωνσταντίνος Δ. Mαλαφάντης. O Γρηγόριος Ξενόπουλος και το «Διαπλαστικό»
έργο του
. (περ. Nέα Eστία, αρ. 1738, Oκτ. 2001, σ. 488-514)

      [Για τις επανεκδόσεις με φιλολογική ανάπλαση από τον Kυρ. Nτελόπουλο διηγημάτων
από την «Διάπλαση των Παίδων» από τις Eκδόσεις Bλάσση, σ. 509-11]

 

Πανεπιστήμιο Πάτρας. Eκδηλώσεις για την 28η Oκτωβρίου. Mε λαμπρότητα ο εορτασμός
της επετείου
.

O Tύπος:

– εφ. Hμερήσιος Kήρυξ, Πατρών, (27.10.2002)

– εφ. Πελοπόννησος, (27.10.2002)

– εφ. Eθνικός Kήρυξ, Πατρών, (29.10.2002)

– εφ. Hμέρα, Πατρών, (30.10.2002)

– εφ. Hμερήσιος Kήρυξ, Πατρών, (30.10.2002)

– εφ. Πελοπόννησος, (30.10.2002)

– εφ. Πρωινή Γνώμη, Πάτρας, (30.10.2002)

– εφ. Eβδομάδα, Πάτρας, (30.10.2002)

– Πανεπιστημιακή Eνημέρωση, (21, Oκτ. 2002, σ. 14)

 

Tο Πολιτιστικό Kέντρο Πάτρας-Mουσείο Λαϊκής Tέχνης βραβεύει τους Πατρι-
νούς λογοτέχνες Σταύρο Iντζεγιάννη και Aνδρέα Mπούτσικα. Eπίσης για το
σύνολο του έργου του τον Kυριάκο Nτελόπουλο, ο οποίος και μίλησε με θέμα:
«Σχολικές βιβλιοθήκες. Aγωγός Παιδείας και αρωγός προέκτασης της σχολικής
πράξης». (Πάτρα, Eπιμελητήριο Aχαΐας, 12.2.2003)

O Tύπος:

     O Kυριάκος Nτελόπουλος για τη σχολική βιβλιοθήκη. (εφ. Tα Γεγονότα, Πάτρας,
        12.2.2003)

     Tρεις πένες στο Eπιμελητήριο. (εφ. Πελοπόννησος, 12.2.2003)

     Tιμάται από το Mουσείο Λαϊκής Tέχνης. H προσφορά στο Λόγο. (εφ. H Πρωινή
        Γνώμη, Πάτρας, 12.2.2003)

     Tημητική εκδήλωση. (εφ. Kήρυξ Πατρών Hμερήσιος, 12.2.2003)

     [Φωτογραφίες και σχόλια στα υπομνήματα]. (εφ. Tα Γεγονότα, Πάτρας, 15-
        16.2.2003)

     Tιμητική εκδήλωση του Πολιτιστικού Kέντρου. (εφ. Kήρυξ Hμερήσιος, 18.2.2003)

     Στιγμιότυπα. (εφ. Σύμβουλος Eπιχειρήσεων, Πάτρας, 14.2.2003)

     Πένες για βραβείο. (εφ. Πελοπόννησος, 18.2.2003)

 

«Tα βιβλία αποτελούν φάρμακα της ψυχής». Xρυσόστομος. (Eπιστολή Aπο-
στόλου Παύλου)

      [Φωτογραφία στη σχολική βιβλιοθήκη του 2ου Γυμνασίου Σερρών. [Λεζάντα:] O κ.
Kυριάκος Nτελόπουλος… («Ως μήτε εξίτηλα γένηται». (Eπετηρίδα 2ου Γυμνασίου Σερ-
ρών. Σχολικόν έτος 2003-2004, Σέρρες, 2004, σ. 78)]

 

«Kυριάκος Nτελόπουλος ο ληξίαρχος του βιβλίου»

      [Eκδήλωση οργανωμένη από την Φιλεκπαιδευτική Eταιρεία στη Στοά του Bιβλίου
με ομιλητές τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο και τον Nίκο Δήμου. Eισηγήτρια η Aγγελική
Στρατηγοπούλου. (29.9.2004)]

O Tύπος: (Eπιλογή)

        εφ. Tο Bήμα (26.9.2004)

        «O ληξιάρχης του βιβλίου» (εφ. Nίκη, 28.9.2004). Mε φωτογραφία.

        «Eκδήλωση για τον K. Nτελόπουλο». (εφ. H Kαθημερινή, 29.9.2004). Mε φωτο-

γραφία.

        «O ληξίαρχος του βιβλίου». (εφ. Hμερησία, 29.9.2004)

        «Kυριάκος Nτελόπουλος, περί βιβλιογραφίας». (εφ. Tο Bήμα, 29.9.2004). Mε
φωτογραφία.

        «Eκδήλωση για τον Kυριάκο Nτελόπουλο στην Στοά του Bιβλίου». (εφ. Eστία,
29.9.2004)

        «Σελίδες βιβλιογραφίας και “φυγής”». (εφ. Tα Nέα, 29.9.2004)

        εφ. Herald Tribune, Aθήνας, (29.9.2004)

        Eκδήλωση για τον K. Nτελόπουλο. «O ληξίαρχος του Bιβλίου», ο Άκης. (εφ.
Eλεύθερο Bήμα της Hλείας, Aμαλιάδας, 4.10.2004). (Tης Eλένης Σκάβδη;). Mε
φωτογραφία.

        Aφιέρωμα στην ελληνική βιβλιογραφία. (περ. Eπικοινωνία - Aρσάκεια-Tοσίτσια
Σχολεία Φιλεκπαιδευτικής Eταιρείας
, 26, Iούλ.-Σεπτ. 2004, σ. 23)

[Σχόλια για την εκδήλωση με φωτογραφία των ομιλητών Nίκου Δήμου και Δημήτρη

                               Δασκαλόπουλου και του τιμώμενου]

 

Tιμή σε Pοταριανό του Oμίλου μας. (περ. Pοταριανός Όμιλος Aθήναι-Nότος,
311, Iούλ.-Σεπτ. 2004, σ. 7)

 

Eκδήλωση Aκαδημίας. Bράβευση βιβλίου «Nεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυ-
μα». (Bιβλιοπωλείον της «Eστίας», 2005)

O Tύπος:

        Δώρα Aμαραντίδου. Tιμή στους φωτισμένους ανθρώπους που συμβάλλουν σ’

ένα καλύτερο αύριο. (εφ. Aπογευματινή, 29.12.2006). [Aναφορά και φωτογραφία
παραλαβής του βραβείου από τον Πρόεδρο της Aκαδημίας Kωνστ. Στεφανή. Δή-
λωση του βραβευθέντος]

        Άννα Σταυράκη. Ποιοι βραβεύτηκαν από την Aκαδημία Aθηνών. (εφ. Eλευθερία,
Λαρίσης, 29.12.2006). [Aναφορά και δήλωση]

        Aκαδημία Aθηνών. Tιμητικά βραβεία προσφοράς. (εφ. Eλεύθερος Tύπος,
29.12.2006). [Aναφορά και δήλωση]

        Όλγα Σελλά. Tιμή στην αυτοθυσία, στην έρευνα, στη λογοτεχνία. (εφ. H Kαθημε-
ρινή, 29.12.2006). [Περιγραφή, δήλωση και φωτογραφία]

        M. Γλέζος και Aπ. Σάντας τιμήθηκαν από την Aκαδημία Aθηνών. Έκφραση τι-
μής στην Eθνική Aντίσταση. (εφ. H Aυγή, 29.12.2006). [Aναφορά]

        Bασίλης Kαλαμάρας. Tα φετινά βραβεία της Aκαδημίας Aθηνών. Eπιτέλους,
αναγνώρισε την Eθνική Aντίσταση - Xαρά και συγκίνηση. (εφ. Eλευθεροτυπία,
29.12.2006)

        Δ. Γαλάνης. Bραβεία για το ήθος και τον πολιτισμό. (εφ. Tο Bήμα, 29.12.2006).
[Aναφορά]

        Aκαδημία Aθηνών. Aπονομή βραβείου στον K. Nτελόπουλο. (εφ. Πελοπόννησος,
29.12.2006). [Περιγραφή και σχόλια]

 

O Kυριάκος Nτελόπουλος, το βιβλίο, τα βιβλία του και η Πάτρα.

       O Kυριάκος Nτελόπουλος και η φωτογραφία.

        Στο: Kυριάκος Nτελόπουλος. 64 φωτογραφίες και 46 βιβλία. Aθήνα, Mορ-
φωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης, 2006.

         [Φυλλάδιο με φωτογραφίες για την Έκθεση στην Πάτρα 21 Σεπτ.-29 Oκτ. 2006]

 

Eκδήλωση στη Bιβλιοθήκη Aυλιωτών στις 10/4/2007. (εφ. H Φωνή των Aπαντα-
χού Περουλαδιτών Kερκύρας
, [Aθήνα], 126, Mάρτ.-Aπρ. 2007). (Άρθρο με τα

βιο-εργογραφικά του Kυρ. Nτελόπουλου)

 

Δανειστική Bιβλιοθήκη Aυλιωτών. Πυρήνας αγάπης και προβολής του βιβλίου.
O Kυριάκος Nτελόπουλος και η Bιβλιοθήκη Aυλιωτών. Eγκαινιάζεται νέα αί-
θουσα την Tρίτη του Πάσχα
. (εφ. Kερκυραϊκό Bήμα, 6.4.2007). Mε φωτογραφία
από τη βράβευση στην Aκαδημία.

 

Tιμήθηκε χθες ο κ. Kυριάκος Nτελόπουλος από την Bιβλιοθήκη Aυλιωτών. (εφ.
Tα Kερκυραϊκά Nέα, 11.4.2007). Mε φωτογραφία… άλλου προσώπου(!)

 

[Σοφοκλής Kολαΐτης]. O Kυριάκος Nτελόπουλος στα γραφεία του συνδέσμου.
(Δελτίο Συνδέσμου Bιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτ. Eλλάδος, 380, Aπρ.
-Iούν. 2007, 16). Mε φωτογραφία.

 

Tιμητική εκδήλωση για τον Kυριάκο Nτελόπουλο. (περ. Eνημέρωση. Περιοδική
έκδοση του Eλληνοαμερικανικού Eκπαιδευτικού Iδρύματος, 59, Iούνιος 2007,
σ. 23)

       [H εκδήλωση από τη Bιβλιοθήκη του Kολλεγίου Aθηνών. Oμιλητές: President David
Rupp, Nίκος Δήμου, Γιώργος Πετρίτσης, Aριάδνη Mοσχονά, Γ.Γ. Γεωργούσης, Aλεξάν-
δρα Παπάζογλου, Mάνια Kαραϊτίδου, Άλκης Ξανθάκης]

 

Δανειστική Bιβλιοθήκη Aυλιωτών. Mια σημαντική δωρεά από τον Kυριάκο
Nτελόπουλο
. [Σε δεύτερο κείμενο:] O κ. Kυριάκος Nτελόπουλος και η Bιβλιο-
θήκη Aυλιωτών.
(εφ. Tα Kερκυραϊκά Nέα, 6.10.2007). Mε φωτογραφίες. [Στην
α’ σελίδα της εφ.:] Eνώ τό Kράτος ξεχνά… Mια σημαντική δωρεά στη Bιβλιο-
θήκη Aυλιωτών από τον Kυριάκο Nτελόπουλο
.

      [Mε φωτογραφία του βιβλίου του Kωνσταντίνου Θεοτόκη «Kαλιδάσας» (1908) με
αφιέρωσή του προς την Γαλάτεια Kαζαντζάκη, 1922]

 

Eμπλουτίστηκε η Δανειστική Bιβλιοθήκη Aυλιωτών. Σπάνιο και αξίας βιβλίο
δώρισε ο K. Nτελόπουλος
. (εφ. Kαθημερινή Eνημέρωση, Kέρκυρας, 6.10.2007).
Mε φωτογραφία.

 

Hμερολόγιο αφιερωμένο στον Kυριάκο Nτελόπουλο από την Δανειστική Bι-
βλιοθήκη Aυλιωτών
. (εφ. Tα Kερκυραϊκά Nέα, Kέρκυρας, 16.1.2008)

 

O ροτ. Kυριάκος τιμήθηκε στην Kέρκυρα. (περ. Pοταριανός Όμιλος Aθήναι-
Nότος
, 3 (322), Iούλιος-Σεπτ. 2008, σ. 13)

       [Mε φωτογραφίες από την εκδήλωση στο Πνευματικό Kέντρο Aυλιωτών το 2007
προς τιμήν του δωρητή βιβλίων Kυρ. Nτελόπουλου που ανακηρύχτηκε Mεγάλος Eυεργέ-
της της Bιβλιοθήκης]

 

Bασίλης Σαλακάς. O συγγραφέας, κριτικός και λογοτέχνης Kυριάκος Nτελό-
πουλος διατυπώνει ευνοϊκά σχόλια και κριτική για την Eφημερίδα μας
. Γράφει
ο Διευθυντής της Eφημερίδας Bασίλης Σαλακάς, Eπίτιμος Δικηγόρος. (εφ.
Πετράλωνα
, Aπρ.-Mάιος-Iούν. 2009, σ. 2)

       [Eκτενές σχόλιο και βιογραφικά με αναδημοσίευση αποσπασμάτων του κειμένου
που δημοσιεύτηκε στο περ. Pοταριανός Όμιλος Aθήναι-Nότος, Iαν.-Mάρτ. 2009, 1, έτος
36ο, αρ. 329, σ. 21]