Φωτογραφίες

 


Οι μαυρόασπρες φωτογραφίες έχουν κατατεθεί

στο Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη.© 2010 VMG Media