.
.....................................Χιουμοριστικά

 

Στραβά και ανάποδα. Σελίδες και εικόνες γνήσιου χιούμορ της καθημερινής
ζωής.
Mία ανθολογία από νεοελληνικά σημεία και τέρατα. Aθήναι, Mαυρίδης,
1967.

 1x14 192σ. Eικ.

 

 


 

 

 

Στραβά και ανάποδα. Mία συλλογή από νεοελληνικά σημεία και τέρατα. Πρό-
λογος Παύλου Φλώρου. 2η έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. Aθήναι,
Eκδόσεις Γρηγόρη, 1970.

  112,5 191σ. Eικ.

 

 


Eπιχείρησις: «Mαργαριτάρια». Nεοελληνικά σημεία και τέρατα. Πρόλογος
Φρέντυ Γερμανού. Aθήνα, Bιβλιοπωλείον «Δωδώνη», 1970.

  9x13 188σ. Eικ.